Szkolenia Sprzedażowe

1. Efektywne spotkania biznesowe.

W biznesie spotkania z klientami, kontrahentami i współpracownikami są podstawą owocnej współpracy. Szacuje się, że pracownicy biznesowi spędzają na nich nawet 1/3 czasu swojej pracy. Spotkanie, które ma przynieść jak najwięcej korzyści, powinno być przemyślane jak partia szachów. Należy starannie zaplanować, kogo zaprosić na spotkanie, gdzie powinno się ono odbyć oraz jak prowadzić rozmowę dla zmaksymalizowania efektów. Niniejsze szkolenie skupia się na takich aspektach spotkań biznesowych jak precyzowanie celu spotkania, uatrakcyjnienie rozmowy czy komunikacja z zespołem.

Uczestnicy będą potrafić:

 • efektownie prezentować i argumentować własne zdanie,
 • moderować dyskusję i skutecznie komunikować się z zespołem,
 • zorganizować atrakcyjne spotkanie biznesowe nastawione na efekt,
 • wcielać w życie podstawowe techniki sprawnego przeprowadzania spotkań biznesowych.

Przykładowy pogram szkolenia:

 • Biznesowy savoir vivre.
 • Wyznaczanie i precyzowanie celów spotkań.
 • Kto? Gdzie? Kiedy? – planowanie spotkania biznesowego.
 • Czas trwania spotkania – czy zawsze trzeba ustalać ramy czasowe?
 • Atrakcyjne spotkanie biznesowe.
 • Sztuka negocjacji – jak mówić, by nas słuchano?
 • Umiejętność argumentowania własnych racji.
 • Krytyka, nie krytykanctwo – sztuka kontrargumentacji.
 • Moderowanie dyskusji i umiejętność panowania nad zespołem.
 • „Trudne przypadki” – problematyczne zachowania uczestników.

 

2. Profesjonalna obsługa klienta.

Pracownicy firmy powinni mieć świadomość, że trzeba i jak można dbać o wizerunek firmy. Głównym elementem jest tu troska o właściwe rozpoznanie i zaspokojenie potrzeb Klientów, a podstawą jest tu umiejętność nawiązania i utrzymania dobrych relacji, czyli dobra komunikacja. Podczas szkolenia uczestnicy będą mogli poznać zasady dobrej komunikacji w innym ujęciu niż powszechnie stosowana. Poznać, zrozumieć i stosować elementy komunikacji niewerbalnej (mowy ciała). Ważnym elementem będzie też umiejętność radzenia sobie z emocjami i stresem, w tym także umiejętność skutecznego załatwiania reklamacji.

Uczestnicy będą potrafić:

 • radzić sobie z emocjami oraz stresem,
 • tworzyć i rozwijać dobre relacje z klientami,
 • rozpoznawać i reagować na potrzeby klientów.

Przykładowy pogram szkolenia:

 • Kim jest Klient i czym jest jego właściwa obsługa?
 • PSM, czyli o innej kolejności w komunikacji.
 • Zarządzanie rozmową: rola pytań otwartych i zamkniętych oraz sztuka zbierania informacji.
 • Cecha, zaleta, korzyść – skuteczna prezentacja produktu.
 • Mowa ciała i jej znaczenie we właściwej obsłudze Klienta.
 • Niezadowolony Klient, czyli jak zamienić reklamację w sukces?
 • Pozyskiwanie Klienta.
 • Radzenie sobie z emocjami i stresem.

 

3. Techniki efektywnej sprzedaży.

Podczas tego szkolenia Uczestnicy poznają najnowsze techniki efektywnej sprzedaży. Poznają złotą regułę sprzedaży osobistej i nauczą się stosować ją w praktyce. Znając zasady komunikacji werbalnej i niewerbalnej poczują się pewniej i łatwiej zapanują nad stresem w czasie sprzedaży. Dowiedzą się, jak wykorzystywać w sprzedaży inteligencję emocjonalną oraz jak unikać najczęstszych błędów popełnianych przez sprzedawców. Nauczą się jak skutecznie doprowadzić sprzedaż do pomyślnego końca.

Uczestnicy będą potrafić:

 • używać model sprzedażowy CZK,
 • podnosić wskaźniki poziomów sprzedaży,
 • skutecznie otwierać i zamykać sprzedaż.

Przykładowy pogram szkolenia:

 • Złota reguła sprzedaży osobistej.
 • Komunikacja werbalna i mowa ciała jako podstawa udanej sprzedaży.
 • 10 błędów najczęściej popełnianych przez sprzedawców.
 • Inteligencja emocjonalna a sukces w sprzedaży.
 • O wyższości sprzedaży konsultacyjnej nad tradycyjnymi metodami.
 • Jak używać modelu CZK w języku korzyści ?
 • Skuteczne łączenie psychologii i statystyki w sprzedaży.
 • Radzenie sobie z emocjami i stresem.
 • Praktyczne sposoby zamykania sprzedaży.
 • Skuteczne załatwianie reklamacji.

 

4. Skuteczne i innowacyjne negocjacje.

Sprawne negocjowanie ma często bezpośredni wpływ na poziom standardu i jakości naszego życia. Umiejętność negocjowania znajduje zastosowanie nie tylko w transakcjach handlowych, równie ważne są negocjacje prowadzone wewnątrz firmy czy negocjacje i renegocjacje umów. Umiejętne negocjowanie może być pomocne przy rozwiązywaniu konfliktów czy ustalaniu zasad i reguł współpracy we wszystkich obszarach naszego życia zawodowego i osobistego. Podczas szkolenia uczestnicy poznają wiele aspektów negocjacji i mają okazję przećwiczyć umiejętności, które często decydują o skuteczności prowadzonych negocjacji. Znaczącą część szkolenia zajmą ćwiczenia praktyczne, które pozwolą zarówno zmierzyć się z własnymi emocjami, jak i poznać sposoby radzenia sobie z manipulacją i przewagą negocjacyjną drugiej strony.

Uczestnicy będą potrafić:

 • wykorzystać zasady komunikacji werbalnej i mowy ciała podczas negocjacji,
 • formułować cele i sposoby ich osiągania dla poszczególnych etapów negocjacji,
 • wykorzystywać metody manipulacji i zasady wywierania wpływu podczas negocjacji,
 • dostosowywać sposoby prezentacji elementów oferty do bieżącej sytuacji negocjacyjnej.

Przykładowy pogram szkolenia:

 • Wprowadzenie do tematyki negocjacji.
 • Przygotowanie planu negocjacji.
 • Metody manipulacji, techniki wywierania wpływu.
 • Komunikacja werbalna i niewerbalna w negocjacjach.
 • Błędy podczas negocjacji.
 • Asertywne radzenie sobie w trudnych sytuacjach.
 • Negocjacje według Diamonda.

 

5. Nowoczesny telemarketing w praktyce.

Znalezienie nowego klienta na dzisiejszym rynku staje się nie lada wyzwaniem, kiedy konkurencja stale i szybko się rozwija. Zmusza to właścicieli przedsiębiorstw do poszukiwania nowych form kontaktu i utrzymywania relacji. Nowoczesny telemarketing jest aktualnie jednym bz najefektywniejszych sposobów dotarcia do klienta. Przy stosunkowo niskim koszcie pozwala on zaoszczędzić również cenny czas. A przecież czas – to pieniądz. Szkolenie to pozwala zapoznać się uczestnikom z najnowszymi i najskuteczniejszymi technikami telesprzedaży, które w krótkim czasie przyniosą wymierne korzyści.

Uczestnicy będą potrafić:

 • korzystać ze skutecznych technik telesprzedaży,
 • zwiększyć jakość obsługi telefonicznej klientów,
 • skutecznie zareklamować prezentowany przez siebie produkt lub usługę,
 • umiejętnie pozyskiwać nowych klientów i wychodzić naprzeciw ich oczekiwaniom.

Przykładowy pogram szkolenia:

 • Telemarketing kiedyś i dziś – co się zmieniło?
 • Pozyskiwanie nowych klientów przez telefon.
 • Wyznaczanie celu i etapów rozmowy telefonicznej.
 • Jak zainteresować klienta produktem? – cechy krótkiej prezentacji.
 • Rozpoznawanie oczekiwań klienta.
 • Techniki perswazji przez telefon.
 • Jakich zwrotów się wyzbyć?
 • Argumentacja sprzedażowa.
 • Finalizacja sprzedaży przez telefon.
 • 1Redukcja stresu w trakcie rozmowy.

 

6. Strategie pozyskiwania nowych rynków.

Poszukiwanie i pozyskiwanie nowych rynków jest pierwszym etapem sprzedaży. Kluczowa jest na tym etapie umiejętność trafnej analizy potrzeb klientów oraz nawiązywania i budowania relacji. Dla wielu przedsiębiorców, firm czy specjalistów to właśnie pozyskiwanie kolejnych odbiorców jest najtrudniejszym zadaniem. Jest to jednak podstawa do osiągnięcia w swojej działalności sukcesu, który przyniesie wymarzony zysk. Szkolenie dostarczy jego uczestnikom wiedzy o sposobach i strategiach wyszukiwania nowych rynków i klientów oraz nawiązywania z nimi owocnej współpracy.

Uczestnicy będą potrafić:

 • wykorzystać strategie pozyskiwania nowych klientów,
 • planować działania sprzedażowe i rozmowy biznesowe,
 • umiejętnie analizować potrzeby zmieniającego się rynku.

Przykładowy pogram szkolenia:

 • Źródła nowych klientów.
 • Analiza potrzeb rynku i klientów.
 • Metody docierania do wybranych grup.
 • Umawianie i realizacja spotkań.
 • Jak zrobić dobre pierwsze wrażenie.
 • Skuteczne prowadzenie rozmów.
 • Zasady prospectingu.
 • Cechy networkingu.
 • Przejmowanie klientów od konkurencji.
 • Finalizacja projektów i sprzedaży.

Pracujemy już dla Państwa blisko 10 lat.
Skontaktuj się z naszym Specjalistą ds. Szkoleń.

Działamy na terenie całego kraju

Nasze mobilne oddziały w całej Polsce, tj. Białystok, Bydgoszcz, Gdańsk, Kielce, Katowice, Kraków, Lublin, Łódź, Olsztyn, Opole, Poznań, Rzeszów, Szczecin, Warszawa, Wrocław, Zielona Góra. Nasi specjaliści ds. szkoleń chętnie spotkają się z Państwem osobiście w placówce oświatowej  i przedstawią naszą aktualną ofertę szkoleniową. Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego …