Szkolenia Interpersonalne

1. Autoprezentacja i wystąpienia publiczne.

Autoprezentacja łączy elementy budowania marki osobistej i firmowej. Nie każdy jednak potrafi występować publicznie i przedstawiać się w najlepszym świetle. Podczas szkolenia (łączącego część teoretyczną i praktyczną) Uczestnicy będą mieli możliwość lepszego poznania siebie i swoich emocji. Poznają zasady udanej i przekonującej autoprezentacji oraz wystąpień publicznych. Zyskają ponadto umiejętność radzenia sobie z emocjami i stresem.

Uczestnicy będą potrafić:

 • dopasować własny wizerunek do różnych sytuacji zawodowych,
 • radzić sobie ze stresem i kontrolować emocje w trakcie wystąpień,
 • jasno i zrozumiale formułować myśli, budować własny wizerunek zgodny z zaplanowanymi celami.

Przykładowy pogram szkolenia:

 • Czym jest autoprezentacja?
 • Budowanie marki osobistej i pozytywnego wizerunek firmy.
 • Techniki prezentacji.
 • Błędy popełniane podczas autoprezentacji.
 • Znaczenie „pierwszego wrażenia”.
 • 20 – 2 – 20, czyli jak przygotować skuteczny „tekst windowy”.
 • Sposoby radzenia sobie ze stresem i emocjami podczas wystąpień publicznych.

 

2. Komunikacja interpersonalna.

Komunikacja interpersonalna jest podstawą do nawiązywania relacji między ludźmi, a także koniecznym elementem funkcjonowania całego społeczeństwa. W toku codziennego dnia wysyłamy i odbieramy setki komunikatów – w domu, w pracy, w szkole. Nic dziwnego – przecież każdy z nas, nawet podświadomie, chce zostać wysłuchany, podzielić się swoimi przeżyciami, pomysłami, emocjami. Jednak już niewielu z nas zdaje sobie sprawę, że przekazywana przez nas treść, to zaledwie ułamek tego, co wchodzi w skład szeroko pojętej komunikacji. Szkolenie to umożliwi poznanie zasad niezbędnych do budowania poprawnych relacji międzyludzkich w każdym aspekcie naszego życia.

Uczestnicy będą potrafić:

 • radzić sobie z emocjami i stresem,
 • tworzyć i rozwijać dobre relacje w trakcie rozmowy,
 • właściwie rozpoznawać i reagować na potrzeby innych osób.

Przykładowy pogram szkolenia:

 • Czym jest komunikacja i dlaczego jest tak ważna?
 • SPM, czyli o innej kolejności w komunikacji.
 • Typy osobowości Hartmana a style komunikacji.
 • Zarządzanie rozmową: rola pytań otwartych i zamkniętych oraz sztuka zbierania informacji.
 • Parafrazowanie – cel i efekt.
 • Słowa – wytrychy do skutecznej komunikacji.
 • Komunikacja werbalna i niewerbalna.
 • Jak rozpoznać kłamstwo?
 • Radzenie sobie z emocjami i stresem.
 • Sztuka argumentacji i kontrargumentacji.

 

3. Zarządzanie czasem i stresem.

Szkolenie z zakresu zarządzania czasem – ma nauczyć umiejętności, która jest dziś bezcenna, uczy jak planowanie zadań w pracy pozwala nam zwiększyć swoją efektywność osobistą i jak dzięki temu ma przyczynić się do wzrostu wydajności naszej pracy. Stres jest częścią każdego z nas, czymś czego nie da się uniknąć, ale można nauczyć się go redukować na tyle, by ograniczyć jego negatywny wpływ na życie prywatne i zawodowe. Proponowane szkolenie jest wyjątkową okazją do zapoznania ze skutecznymi technikami kontroli stresu jak i negatywnych emocji.

Uczestnicy będą potrafić:

 • radzić sobie z presją otoczenia,
 • zarządzać metodami planowania czasu,
 • rozpoznać źródła i przyczyny sytuacji stresowych,
 • używać technik radzenia sobie w sytuacjach stresowych.

Przykładowy pogram szkolenia:

 • Własne predyspozycje a gospodarowanie czasem.
 • „Złodzieje czasu” – jak sobie z nimi radzić?
 • Zasady odpowiedzialnego planowania i tworzenia harmonogramu.
 • Jak szybko i skutecznie zmotywować się do działania?
 • Delegowanie zadań w pracy i w domu.
 • Presja wewnętrzna i zewnętrzna – jak sobie z nią radzić?
 • Moje własne stresory – przyczyny i radzenie sobie z nimi.
 • Rozwijanie odporności na stres.
 • Kontrola emocji.
 • Stres a zdrowie.

 

4. Wypalenie zawodowe w XXI wieku.

Wymarzona praca stała się przykrym obowiązkiem. Dni zamiast uśmiechem na twarzy, rozpoczynają sie grymasem niechęci. Obowiązki przestały być wykonywane z przyjemnością, a zaczęły z nieskrywaną obojętnością. Kiedy zaszła w nas tak diametralna zmiana? Jeśli powyższy opis brzmi znajomo lub zapobiegawczo nie chcesz dopuścić do takiej sytuacji – to szkolenie jest przeznaczone właśnie dla Ciebie. Dowiesz się na nim, jak nie stać się ofiarą wypalenia zawodowego, jak szybko je rozpoznać i jak stawić mu czoła.

Uczestnicy będą potrafić:

 • radzić sobie ze stresem w miejscu pracy,
 • zarządzać „wewnętrzną” motywacją do pracy,
 • rozpoznać przyczyny wypalenia zawodowego i przeciwdziałać mu.

Przykładowy pogram szkolenia:

 • Jak zapobiegać wypaleniu zawodowemu?
 • Podatność na wypalenie – czy grozi ono także mi?
 • Objawy wypalenia – jak je rozpoznać?
 • Wypaliłem się. Gdzie mogę szukać pomocy?
 • Rola wewnętrznej motywacji w przezwyciężeniu wypalenia zawodowego.
 • Kiedy stres jest nam potrzebny?
 • Sposoby radzenia sobie z nadmiernym stresem w pracy.
 • Radzenie sobie z emocjami.
 • „Ze sceny zejść niepokonanym”, czyli kiedy należy zmienić pracę?
 • Jak motywować innych członków załogi?

 

5. Asertywność kluczem do sukcesu.

Dbałość o dobry wizerunek firmy jest ważnym obowiązkiem wszystkich pracowników. Głównym sposobem utrzymania pozytywnego wizerunku jest najpierw właściwe rozpoznanie, a później zaspokojenie potrzeb Klientów. Tu zaś nieodzowna okaże się umiejętność nawiązania i utrzymania dobrych relacji, czyli odpowiednia komunikacja. Podczas szkolenia uczestnicy będą mogli poznać zasady dobrej komunikacji w ujęciu innym niż tradycyjna. Poznają, zrozumieją i zastosują elementy komunikacji niewerbalnej (mowy ciała). Rozwijana będzie też umiejętność radzenia sobie z emocjami i stresem, w tym także umiejętność skutecznego załatwiania reklamacji.

Uczestnicy będą potrafić:

 • reagować na agresję, bierność i manipulację,
 • budować asertywne komunikaty w sytuacjach takich jak: odmowa, krytyka itp.,
 • utrwalić pozytywną samoocenę, co pomoże zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym.

Przykładowy pogram szkolenia:

 • Mój obraz samego siebie.
 • Asertywność, uległość, agresja i manipulacja – różnice i cechy charakterystyczne.
 • Postawa asertywna – wady i zalety.
 • „Nie Bo” – o umiejętności asertywnej odmowy.
 • Czy istnieje „zdrowa krytyka” ? Asertywne wypowiadanie opinii.
 • O różnicy między pochwałą a komplementem i o właściwej reakcji.
 • Asertywność a konflikty w zespole.

 

6. Nowoczesne strategie uczenia się.

Większość z nas pamięta pewnie nieprzespane noce spędzone nad maturalnymi lub akademickimi podręcznikami. Pamięta niestety także to uczucie bezradności, gdy po kilku skromnych godzinach snu okazywało się, że z przeczytanych materiałów w naszej głowie pozostało bardzo niewiele… Nauka nie kończy się jednak wraz z ukończeniem szkoły. Szkolenia, kursy podnoszące kwalifikacje również wymagają zdobywania nowej wiedzy. Celem niniejszego szkolenia jest przedstawienie nowoczesnych strategii uczenia się, które umożliwiają uzyskanie maksymalnych efektów przy wykorzystaniu mniejszej ilości czasu.

Uczestnicy będą potrafić:

 • umiejętnie zarządzać własnym czasem,
 • dokonywać trafnej selekcji przyjmowanych informacji,
 • wykorzystywać skuteczne techniki koncentracji i motywacji,
 • używać systemów szybkiego czytania i przyswajania informacji.

Przykładowy pogram szkolenia:

 • Działanie mózgu.
 • Biofedback – ćwiczymy swój mózg.
 • Praca mózgu a sprawność fizyczna.
 • Mnemotechniki.
 • Sposoby poprawy koncentracji.
 • Rola skojarzeń w zapamiętywaniu.
 • Ćwiczenia pamięci.
 • Trening szybkiego czytania.
 • Zarządzanie czasem.
 • Techniki motywacyjne.

 

Pracujemy już dla Państwa blisko 10 lat.
Skontaktuj się z naszym Specjalistą ds. Szkoleń.

Działamy na terenie całego kraju

Nasze mobilne oddziały w całej Polsce, tj. Białystok, Bydgoszcz, Gdańsk, Kielce, Katowice, Kraków, Lublin, Łódź, Olsztyn, Opole, Poznań, Rzeszów, Szczecin, Warszawa, Wrocław, Zielona Góra. Nasi specjaliści ds. szkoleń chętnie spotkają się z Państwem osobiście w placówce oświatowej  i przedstawią naszą aktualną ofertę szkoleniową. Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego …