W związku z dynamiczną zmianą przepisów w prawie oświatowym Grupa Edukacyjna Aktywne Szkolenia Sp. z o. o. we współpracy ze swoimi partnerami edukacyjnymi w całej Polsce proponuje Państwu specjalności studiów podyplomowych skierowane głównie do absolwentów kierunków pedagogicznych oraz pracowników systemu oświaty. Studia podyplomowe kwalifikacyjne są realizowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 01.08.2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. z 2017 r., poz. 1575). W czasach niżu demograficznego i postępującej reformy oświaty posiadanie przez nauczycieli kilku specjalizacji to standard i wymóg trudnego rynku pracy. Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom zapraszamy do zapoznania się z ofertą edukacyjną studiów podyplomowych z zakresu szeroko rozumianej pedagogiki oraz psychologii. Koszt studiów podyplomowych uzależniony jest od miejsca ich organizacji, liczebności grupy, jak również wybranej tematyki studiów.

 • Logopedia
 • Asystent rodziny
 • Etyka i filozofia w szkole
 • Pedagogika resocjalizacyjna
 • Diagnoza i terapia pedagogiczna
 • Coaching rozwojowy i mentoring
 • Logopedia przedszkolna i szkolna
 • Geriatria i opieka długoterminowa
 • Doradztwo zawodowe i personalne
 • Poradnictwo żywieniowe i dietetyczne
 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
 • Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna
 • Zarządzanie oświatą – Menadżer oświaty
 • Terapia pedagogiczna z elementami arteterapii
 • Spektrum autyzmu – diagnoza, terapia i edukacja
 • Pedagog w zakresie socjoterapii dzieci i młodzieży
 • Przygotowanie pedagogiczne do pracy nauczycielskiej
 • Język angielski w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
 • Pomoc psychologiczno – pedagogiczna dziecku i jego rodzinie
 • Neurologopedia – studia podyplomowe na podbudowie studiów
 • Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza z terapią pedagogiczną
 • Wczesne wspomaganie rozwoju i edukacja dziecka z autyzmem
 • Edukacja włączająca i integracyjna uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 • Oligofrenopedagogika – Edukacja i rewalidacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
 • Gimnastyka, rytmika i taniec w wychowaniu muzyczno – ruchowym dzieci w wieku przedszkolnym
  i wczesnoszkolnym.

Kontakt

Sekretariat Główny / Biuro Zarządu:

Grupa Edukacyjna Aktywne Szkolenia Sp. z o. o.
Dział Szkoleń Rad Pedagogicznych dla Szkół i Przedszkoli
97-300 Piotrków Trybunalski, ulica Armii Krajowej 24 A
Centrala telefoniczna: 44 / 307 07 71  Infolinia: 730 775 766
sekretariat@aktywneszkolenie.pl / www.aktywneszkolenie.pl
Godziny pracy:    poniedziałek – piątek w godz. 8.00 – 16.00

Nasze Mobilne Oddziały:

Wybierz dane województwo na mapie po prawej stronie i skontaktuj
się bezpośrednio z naszym  specjalistą ds. szkoleń odpowiedzialnym
za dane województwo. Udostępniamy kontakt telefoniczny i mailowy.

Dane Rejestrowe Firmy:
Grupa Edukacyjna Aktywne Szkolenia Sp. z o. o.
97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Słowackiego 155/157  l. 19
KRS: 0000476278, NIP: 771-287-83-17,  REGON: 101662214
Rachunek Bank PKO BP: 46 1020 3958 0000 9702 0185 9495


Pracujemy już dla Państwa blisko 10 lat. Skontaktuj się z naszym Specjalistą ds. Szkoleń.

Działamy na terenie całego kraju

Nasze mobilne oddziały w całej Polsce, tj. Białystok, Bydgoszcz, Gdańsk, Kielce, Katowice, Kraków, Lublin, Łódź, Olsztyn, Opole, Poznań, Rzeszów, Szczecin, Warszawa, Wrocław, Zielona Góra. Nasi specjaliści ds. szkoleń chętnie spotkają się z Państwem osobiście w placówce oświatowej  i przedstawią naszą aktualną ofertę szkoleniową. Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego …