Rozwój osobisty

1. Etyka nauczyciela we współczesnej szkole XXI wieku.  

Podczas szkolenia zostanie utworzony wzór osobowy nauczyciela. Uczestnicy dowiedzą się, w jaki sposób mogą budować własny autorytet i jak na co dzień kierować się etyką. Poznają techniki budowania własnego wizerunku, a także dowiedzą się, jak nie popełniać typowych błędów. Dodatkowo, poznają także swoje prawa i obowiązki związane z posiadaniem statusu funkcjonariusza publicznego.

Korzyści ze szkolenia:

 • nauczyciele poznają praktyczne wskazówki, które pomogą im zbudować autorytet,
 • nauczyciele zrozumieją, w jaki sposób ich autorytet wpływa na edukację uczniów,
 • nauczyciele dowiedzą się, jaka jest różnica między autorytetem formalnym a osobistym.

Przykładowy pogram szkolenia:

 • Etyka nauczyciela – wstęp.
 • Odpowiedzialność etyczna nauczyciela.
 • Błędy w kreowaniu własnego wizerunku.
 • Nauczyciel funkcjonariuszem publicznym.
 • Podważanie autorytetu – sposoby reagowania.
 • Praktyczne narzędzia budowania własnego wizerunku.
 • Czym jest autorytet formalny? Czym jest autorytet osobisty?
 • Autorytet nauczyciela w perspektywie pedagogicznej i psychologicznej.

 

2. Motywacja w pracy nauczyciela z elementami coachingu. 

Wypalenie zawodowe, brak energii do pracy i umiejętności zarządzania czasem to kwestie dotykające wielu nauczycieli. Celem tego szkolenia jest coaching nauczycieli, którzy wykonują niezwykle trudną i jednocześnie bardzo niedocenianą pracę. Efektem szkolenia jest odzyskanie energii życiowej, niezbędnej do podejmowania wyzwań codziennej pracy w szkole.

Korzyści ze szkolenia:

 • nauczyciele poznają metody relaksacyjne,
 • nauczyciele odzyskają motywację do pracy,
 • nauczyciele nauczą się pracować pod presją czasu i lepiej zarządzać czasem.

Przykładowy pogram szkolenia:

 • Definicja coachingu.
 • Metody relaksacyjne.
 • Inteligencja motywacyjna.
 • Komunikacja interpersonalna.
 • Zarządzanie czasem i stresem w pracy.
 • Typowy dzień pracy nauczyciela z elementem wypoczynku.
 • Równowaga między życiem prywatnym a pracą nauczyciela.
 • Aktywizacja uczniów do pracy jako droga do sukcesu pedagogicznego.

 

3. Stres w pracy nauczyciela – higiena emocjonalna pracy.  

Szkoła to stresujące miejsce i to nie tylko dla uczniów. Trudne relacje między nauczycielem a uczniem i rodzicem mogą prowadzić do wielu stresujących sytuacji. Przedmiotem szkolenia jest nauczenie uczestników, w jaki sposób mogą radzić sobie ze stresującymi sytuacjami, a także nauka prostych ćwiczeń relaksacyjnych.

Korzyści ze szkolenia:

 • nauczyciele poznają objawy i skutki stresu,
 • nauczyciele dowiedzą się, skąd bierze się stres,
 • nauczyciele nauczą się stosowania technik relaksacyjnych.

Przykładowy pogram szkolenia:

 • Higiena stresu.
 • Czym są stresory?
 • Stres przewlekły.
 • Powstawanie stresu.
 • Techniki relaksacyjne.
 • Wypalenie zawodowe.
 • Zarządzanie czasem w pracy i domu.
 • Równowaga między życiem prywatnym a pracą nauczyciela.
 • Stres na poziomie poznawczym, emocjonalnym i behawioralnym.

 

4. Emisja i higiena głosu w pracy nauczyciela.  

Szkolenie dotyczące emisji i higieny głosu ma postać warsztatów, w czasie których nauczyciele poznają ćwiczenia, które umożliwią im panowanie nad głosem. Ważną część zajęć stanowią także zajęcia z rehabilitacji głosu oraz higieny głosu, która uchroni przed utratą głosu w przyszłości. Nauczyciele zaznajomią się także z anatomia narządów głosu, oddychania oraz z fonacją.

Korzyści ze szkolenia:

 • nauczyciele odbudowują naturalny sposób fonacji,
 • nauczyciele poznają techniki dbania o narządy głosu,
 • nauczyciele będą pracować nad dykcją, barwą i dynamiką głosu.

Przykładowy pogram szkolenia:

 • Higiena głosu.
 • Patologia głosu.
 • Rehabilitacja głosu
 • Anatomia narządów głosu.
 • Anatomia narządów głosu.
 • Prawidłowa emisja głosu – warsztaty.
 • Ćwiczenia fonacyjne, motoryczne i artykulacyjne.
 • Wymowa samogłosek, spółgłosek i akcent – poprawna polszczyzna.

 

5. Aktywny i kreatywny proces nauczania.  

Współczesna edukacja szkolna to zwrot od metody pracy podającej, w której nauczyciel eksponuje sam siebie, do metody aktywizującej, która wymusza aktywność na uczniach. Podczas tego szkolenia nauczyciele poznają aktywne metody pracy z uczniami, dowiedzą się, dlaczego tak ważne jest kontrolowanie atmosfery lekcji oraz poznają techniki motywacyjne.

Korzyści ze szkolenia:

 • nauczyciele dowiedzą się, jak kontrolować atmosferę w czasie lekcji,
 • nauczyciele poznają definicję motywacji i inteligencji motywacyjnej,
 • nauczyciele nauczą się stosowania wybranych technik motywacyjnych w praktyce.

Przykładowy pogram szkolenia:

 • Sposoby aktywizacji uczniów.
 • Pozytywna atmosfera nauczania.
 • Motywacja i inteligencja motywacyjna.
 • Jak motywacja wpływa na uczenie się?
 • Tradycyjny model nauczania, a model nowoczesny.
 • Ciekawa lekcja wizytówką innowacyjnego nauczyciela.
 • Przykłady lekcji stosujących metody aktywizujące uczniów.
 • Komunikacja interpersonalna drogą do pozytywnej atmosfery w szkole.

 

6. Zasady udzielania pierwszej pomocy w placówce oświatowej.  

Podczas szkolenia nauczyciele przedszkolni dowiedzą się, jak zabezpieczać miejsce wypadku i udzielać pierwszej pomocy medycznej dzieciom. Wykwalifikowani ratownicy medyczni zapewnią praktyczną wiedzę, którą przekażą za pomocą odpowiednich narzędzi dydaktycznych. Szkolenie skupia się na pomocy przedmedycznej udzielanej najmłodszym.

Korzyści ze szkolenia:

 • nauczyciele przedszkolni poznają zasady udzielania pierwszej pomocy,
 • nauczyciele przedszkolni dowiedzą się, jak radzić sobie z zaburzeniami przytomności, urazami, ciałami obcymi w drogach oddechowych i przy zaburzeniach układu oddechowego,
 • nauczyciele przedszkolni dowiedzą się, jak prawidłowo przeprowadzać RKO na dzieciach.

Przykładowy pogram szkolenia:

 • Postępowanie na miejscu wypadku.
 • Opatrywanie ran i krwotoków zewnętrznych.
 • Ciała obce w drogach oddechowych i w oku.
 • Pomoc przy urazach kości i stawów (złamania, zwichnięcia, skręcenia).
 • Pomoc przy zaburzeniach przytomności (cukrzyca, padaczka, omdlenie).
 • Radzenie sobie przy zatruciach, użądleniach, pogryzieniach i ukąszeniach.
 • RKO (resustytacja krążeniowo – oddechowa). Praktyczne ćwiczenia na fantomie.

 

7. Efektywne i bezstresowe wystąpienia publiczne.  

Jednym z elementów pracy nauczyciela są wystąpienia publiczne. W trakcie tego szkolenia nauczyciele dowiedzą się, jak efektywnie zaprojektować swoje przemówienie, jak wykorzystać komunikację pozawerbalną oraz jak poradzić sobie z tremą. Szkolenie wyróżnia wykorzystanie innowacyjnego sposobu prowadzenia warsztatu z wykorzystaniem technologii multimedialnych.

Korzyści ze szkolenia:

 • nauczyciele nauczą się, jak radzić sobie z tremą,
 • nauczyciele dowiedzą się, jak poprawnie zaprojektować wystąpienie publiczne,
 • nauczyciele nauczą się, jak wykorzystywać komunikację niewerbalną w trakcie wystąpienia.

Przykładowy pogram szkolenia:

 • Planowanie wystąpienia.
 • Stres i trema pod kontrolą.
 • Język wystąpienia publicznego.
 • Retoryka i erystyka podczas wystąpień.
 • Etapy pracy nad wystąpieniem publicznym.
 • Warsztaty czyli proste ćwiczenia praktyczne.
 • Wystąpienie publiczne jako model komunikacyjny.
 • Autoprezentacja za pomocą komunikacji pozawerbalnej.

 

8. Praca zespołowa nauczycieli z elementami coachingu w oświacie.  

Żeby jakakolwiek placówka oświatowa funkcjonowała prawidłowo, wszyscy jej pracownicy muszą współpracować. Praca zespołowa powinna dotyczyć nie tylko pracowników pedagogicznych, ale również niepedagogicznych. Uczestnicy tego szkolenia dowiedzą się, czym jest dynamika procesu grupowego oraz jak rozwiązywać konflikty pomiędzy poszczególnymi zespołami nauczycielskimi.

Korzyści ze szkolenia:

 • nauczyciele zapoznają się z pojęciem coachingu,
 • nauczyciele nauczą się rozwiązywać konflikty,
 • nauczyciele poznają sposoby integracji pracowników i ich wpływ na funkcjonowanie szkoły.

Przykładowy pogram szkolenia:

 • Definicja coachingu
 • Coaching w oświacie.
 • Synergia w pracy zespołów nauczycielskich.
 • Wypalenie zawodowe zespołów nauczycielskich.
 • Praktyczne studium przypadku czyli Case Study
 • Zarządzanie czasem i stresem w sytuacjach kryzysowych.
 • Sposoby rozwiązywania konfliktów między nauczycielami.
 • Efektywna współpraca zawodowa w całych zespołach nauczycielskich.

 

9. Kompetencje interpersonalne nowoczesnego nauczyciela.  

Umiejętności interpersonalne to obecnie jedno z najważniejszych narzędzi w pracy nauczyciela. Tego typu umiejętności pozwalają na budowanie dobrych relacji z uczniami, ich rodzicami, a także nauczycielami i pozostałymi pracownikami szkoły. Są także skutecznym narzędziem w wyjaśnianiu i rozwiązywaniu konfliktów. Szkolenie pomoże ocenić i podnieść poziom umiejętności interpersonalnych nauczycieli.

Korzyści ze szkolenia:

 • nauczyciele nauczą się budowania dobrych relacji z uczniami, rodzicami i pracownikami szkoły,
 • nauczyciele dowiedzą się, jak wykorzystać umiejętności interpersonalne w budowaniu autorytetu,
 • nauczyciele poznają techniki, które pomogą im podnieść poziom umiejętności interpersonalnych.

Przykładowy pogram szkolenia:

 • Kształtowanie empatii.
 • Autorytet kompetencji.
 • Motywowanie uczniów
 • Budowanie relacji w grupie.
 • Znaczenie pozytywnego nastawienia.
 • Rozwijanie kompetencji interpersonalnych.
 • Zmniejszanie dystansu a szacunek uczniów.
 • Najczęstsze przyczyny zakłóceń w komunikowaniu się i sposoby ich unikania.

 

10. Mentoring czyli nauczyciel mistrzem swojego ucznia.  

Przywódca, lider, mentor – tym był nauczyciel (mistrz) w tradycji starożytnej i tym powinien być nauczyciel XXI wieku. Dzięki temu szkoleniu nauczyciele dowiedzą się, w jaki sposób mogą zostać mentorami dla swoich uczniów, poznają korzenie tej tradycji oraz najnowsze wyniki badań na temat wpływu autorytetu nauczyciela na poziom kształcenia. Nauczyciele dowiedzą się również, na czym dziś polega ich rola w procesie nauczania.

Korzyści ze szkolenia:

 • nauczyciele poznają sposoby motywowania uczniów,
 • nauczyciele nauczą się być przywódcami edukacyjnymi,
 • nauczyciele dowiedzą się, jak budować partnerskie relacje z uczniami i dlaczego warto to robić.

Przykładowy pogram szkolenia:

 • Nauczyciel XXI wieku.
 • Partnerstwo z uczniem.
 • Ocenianie kształtujące w edukacji.
 • Mistrz i uczeń w tradycji starożytnej.
 • Komunikacja z uczniami i ich rodzicami.
 • Istota, rola i znaczenie mentora w szkole.
 • Działania nauczyciela motywujące uczniów do nauki.

 

11. Kształtowanie kompetencji samodzielnego uczenia się.  

Własny rozwój i umiejętność samodzielnej nauki to kwestie ważne dla każdego nauczyciela. Nie tylko ze względu na chęć jak najlepszego przygotowania uczniów do przyszłego życia, ale również ze względu na formalne wymogi obowiązującej podstawy programowej. Szkolenie przedstawi nauczycielom teorię związaną z zapewnieniem odpowiednich warunków do samodzielnej nauki. Uczestnicy poznają też praktyczne wskazówki, dzięki którym zapewnią uczniom warunki do samorozwoju

Korzyści ze szkolenia:

 • nauczyciele dowiedzą się, czym są kompetencje kluczowe,
 • nauczyciele poznają rolę kompetencji kluczowych w programie nauczania.
 • nauczyciele dowiedzą się, jak stwarzać sytuacje inicjujące działania na rzecz samorozwoju.

Przykładowy pogram szkolenia:

 • Mentoring, tutoring i coaching w szkole.
 • Kompetencje kluczowe a samodzielne uczenie się.
 • Kompetencje kluczowe w podstawie programowej.
 • Nauka odpoczynku elementem zajęć warsztatowych.
 • Metody aktywizujące – przegląd sprawdzonych rozwiązań.
 • Jak dobierać metody aktywizujące dla różnych uczniów.
 • Studium przypadku – metody rozwijania kompetencji kluczowych.

 

12. Neurolingwistyczne programowanie (NLP) w pracy nauczyciela.  

Naurolingwistyczne Programowanie jeszcze do niedawno było wykorzystywane jedynie na szkoleniach biznesowych. Postanowiliśmy jednak przedstawić wybrane metody NLP na szkoleniu dla nauczycieli, ponieważ dzięki nim nauczyciele dowiedzą się, jak radzić sobie z negatywnymi emocjami i budować dobre relacje z innymi.

Korzyści ze szkolenia:

 • nauczyciele dowiedzą się, czym są schematy myślowe,
 • nauczyciele poznają zwroty oddziaływujące na podświadomość człowieka,
 • nauczyciele nauczą się nawiązywać oraz skutecznie podtrzymywać kontakty.

Przykładowy pogram szkolenia:

 • Wprowadzenie do NLP.
 • Wzory myślowe.
 • Mapa świata w NLP.
 • Znaczenie przekonań.
 • NLP w praktyce nauczyciela.
 • Filtry osobiste – definicja i znaczenie w codziennych kontaktach.
 • Budowanie kontaktu z uczniem i wpływanie na jego obraz świata.
 • Zaawansowane techniki NLP przedstawione za pomocą multimediów.

 

13. Relacje w społeczności szkolnej na poziomie nauczyciel – uczeń.  

Nauczyciel dziś musi być liderem, który potrafi dotrzeć do swoich uczniów, by nie tylko czegoś ich nauczyć, ale również by cieszyć się ich sympatią i szacunkiem. To szkolenie pokazuje uczestnikom, jakie mają zasoby wewnętrzne i jak mogą wykorzystać je w swojej codziennej pracy. Uczy również, jak komunikować się z innymi i jak kończyć współpracę z uczniami.

Korzyści ze szkolenia:

 • nauczyciele dowiedzą się, jak zbudować pozycję lidera,
 • nauczyciele poznają swoje słabe i mocne strony w kontaktach z uczniami,
 • nauczyciele będą potrafili określić, jakie są ich cele jako wychowawca klasy.

Przykładowy pogram szkolenia:

 • Budowanie pozycji lidera.
 • Jak dostrzec potencjał w klasie?
 • Typy relacji w społeczności szkolnej.
 • Co chcę osiągnąć jako wychowawca?
 • Wewnętrzne zasoby każdego uczestnika.
 • Mowa ciała. Komunikacja werbalna i niewerbalna.
 • Mocne i słabe strony budowania relacji z uczniami.
 • Ewaluacja relacji w społeczności szkolnej na poziomie nauczyciel – uczeń.

 

14. Nowoczesny i innowacyjny nauczyciel przewodnikiem ucznia.  

W XXI wieku dostęp do informacji jest powszechny. Dziś rolą nauczyciela jest nie tyle przekazanie „suchej” wiedzy, ile pokazanie uczniom, jak można się uczyć. Celem szkolenia jest przekonanie nauczycieli, że ich rola w nowoczesnej szkole nie minęła, ale zmieniła się. Zajęcia pomogą uczestnikom stać się liderami, przewodnikami uczenia się.

Korzyści ze szkolenia:

 • nauczyciele poznają sposoby aktywizacji uczniów,
 • nauczyciele będą pracować nad własnymi kompetencjami interpersonalnymi,
 • nauczyciele poznają nowoczesne narzędzia wspierania uczniów w procesie kształcenia.

Przykładowy pogram szkolenia:

 • Widoczne nauczanie.
 • Alternatywne formy oceniania.
 • Kontakt z uczniem i rodzicem.
 • Informacja zwrotna w nauczaniu.
 • Istota, rola i znaczenie mentora w szkole.
 • Tradycyjne formy oceniania – zalety i wady.
 • Działanie nauczyciela, a motywacja uczniów do nauki.
 • Znaczenie nauczyciela w dzisiejszej szkole – czy nadal jest potrzebny?

Pracujemy już dla Państwa blisko 10 lat.
Skontaktuj się z naszym Specjalistą ds. Szkoleń.

Działamy na terenie całego kraju

Nasze mobilne oddziały w całej Polsce, tj. Białystok, Bydgoszcz, Gdańsk, Kielce, Katowice, Kraków, Lublin, Łódź, Olsztyn, Opole, Poznań, Rzeszów, Szczecin, Warszawa, Wrocław, Zielona Góra. Nasi specjaliści ds. szkoleń chętnie spotkają się z Państwem osobiście w placówce oświatowej  i przedstawią naszą aktualną ofertę szkoleniową. Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego …