Tematy 2018 Roku …

1. Public relations szkoły XXI wieku. Nowoczesne technikum oraz szkoła zawodowa. 

Nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni muszą mieć świadomość, jak można i należy dbać o wizerunek szkoły w lokalnym środowisku oraz wewnątrz samej placówki. Szkolenie z public relations pozwoli im przyswoić sobie techniki tworzenia wizerunku o raz uświadomi konieczność pracy nie tylko nad wizerunkiem szkoły, ale także własnym. Uczestnicy dowiedzą się, czym jest marketing usług edukacyjnych.

Korzyści ze szkolenia:

 • nauczyciele nauczą się praktycznych technik public relations,
 • nauczyciele poznają wagę dbania o wizerunek szkoły w lokalnej społeczności,
 • nauczyciele dowiedzą się, jak dbać o wizerunek technikum i szkoły zawodowej.

Przykładowy pogram szkolenia:

 • Marketing szkoły.
 • Jakość we współczesnej szkole.
 • Szkoła w środowisku lokalnym.
 • Nauczanie jako świadczenie usług.
 • Przykłady dobrego marketingu w szkołach.
 • Public relations w szkole. Po co reklamować usługi edukacyjne?
 • Jak wykorzystać kapitał ludzki, rynkowy i organizacyjny szkoły?
 • Jak wygląd i styl nauczania nauczycieli wpływa na wizerunek szkoły?

 

2. Dualny system kształcenie zawodowego i technicznego w Polsce. 

Obecne prawo oświatowe kładzie nacisk na zharmonizowanie nauki w technikach i szkołach zawodowych z rynkiem pracy. Jednym ze sposobów na osiągnięcie tego celu jest współpraca z regionalnymi i lokalnymi pracodawcami – dzięki temu uczniowie mogą uczyć się w rzeczywistych warunkach pracy, poznając najnowsze i najpopularniejsze technologie. Dzięki szkoleniu nauczyciele dowiedzą się, czym jest kształcenie dualne, jakie są jego zalety oraz zagrożenia. Poznają także zasady kształcenia dualnego na przykładzie Niemiec.

Korzyści ze szkolenia:

 • nauczyciele poznają zalety i wady kształcenia dualnego,
 • nauczyciele dowiedzą się, czym jest system kształcenia dualnego,
 • nauczyciele porównają kształcenie dualne w Polsce i w Niemczech.

Przykładowy pogram szkolenia:

 • Rynek pracy a kształcenie dualne.
 • Idea przyświecająca kształceniu dualnemu.
 • Planowana zmiana szkolnictwa zawodowego.
 • Wymagania prawne w kwestii kształcenia dualnego.
 • Organizowanie zajęć praktycznych u lokalnych pracodawców.
 • Kształcenie zawodowe w Polsce. Kierunek rozwoju i obecne problemy.
 • Porównanie systemu kształcenia zawodowego w Polsce i w Niemczech.

 

3. Wychowanie patriotyczne, czyli kształcenie postawy młodego człowieka. 

Szkoła nie tylko daje uczniom dostęp do wiedzy, ale także kształtuje ich postawy. Dlatego ważne jest, by nauczyciele w sposób świadomy kształtowali charakter młodego człowieka. W czasie szkolenia uczestnicy uzmysłowią sobie, jak ich system wartości wpływa na ich pracę pedagogiczną i dydaktyczną. Dowiedzą się również, jak planować lekcje, by uzyskać konkretne postawy u uczniów.

Korzyści ze szkolenia:

 • nauczyciele dowiedzą się, jak planować godzinę wychowawczą,
 • nauczyciele nauczą się, jak świadomie oddziaływać na te postawy,
 • nauczyciele dowiedzą się, jak wpływają na kształtowanie postaw swoich uczniów

Przykładowy pogram szkolenia:

 • Współczesny patriotyzm w szkole.
 • Jak stać się nauczycielem refleksyjnym?
 • Jakiego człowieka powinna wychować szkoła?
 • Programy wychowawcze. Planowanie i realizacja.
 • Nauczyciel refleksyjny. Na czym polega jego zadanie?
 • Godzina wychowawcza. Czy można wychować w godzinę?
 • Kształtowanie postawy patriotycznej jako zadanie współczesnej szkoły.
 • Wpływ poglądów nauczyciela na wychowanie dzieci i młodzieży szkolnej.

 

4. Rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży. 

Zainteresowanie uczniów czytaniem książek jest dziś jednym z priorytetów MEN. W czasie szkolenia nauczyciele dowiedzą się, jakie są założenia programu rozwoju czytelnictwa na lata 2016 – 2020 w teorii oraz poznają praktyczne sposoby na promocję czytelnictwa w szkole. Dowiedzą się, jak zachęcić uczniów do tego, by sięgali po wybrane przez siebie książki. Poznają też techniki poprawiające umiejętność czytania i koncentrację.

Korzyści ze szkolenia:

 • nauczyciele poznają nowe techniki aktywizacji uczniów,
 • nauczyciele będą wiedzieli, jak inicjować działania promujące czytelnictwo,
 • nauczyciele dowiedzą się, jakie wymagania w kwestii czytelnictwa ma MEN.

Przykładowy pogram szkolenia:

 • Czym są kompetencje czytelnicze?
 • Zadania i program biblioteki szkolnej.
 • Czytelnictwo jako jeden z priorytetów MEN.
 • Doskonalenie umiejętności czytania i koncentracji.
 • Działania interdyscyplinarne promujące czytelnictwo.
 • Tworzenie projektów promujących czytelnictwo – warsztaty.
 • Nowe technologie w czytelnictwie, czyli nie książka, a tablet multimedialny.
 • Zniżkowy trend czytelniczy we współczesnym świecie – czy można z nim wygrać?

 

5. Warsztaty z robotyki doskonałym elementem synergii zespołu. 

Zajęcia z robotyki to uwielbiania przez uczniów forma zajęć pozalekcyjnych. Dzięki klockom LEGO MINDSTORMS Education EV3 uczniowie mają możliwość budowania robotów i pojazdów wchodzących w interakcje z otoczeniem, uczą się techniki budowania i programowania. W czasie szkolenia nauczyciele dowiedzą się, jak prowadzić zajęcia z wykorzystaniem LEGO MINDSTORMS Education EV3.

Korzyści ze szkolenia:

 • nauczyciele poznają możliwości LEGO MINDSTORMS Education EV3,
 • nauczyciele zdobędą praktyczną umiejętność prowadzenia zajęć z robotyki,
 • nauczyciele dowiedzą się, jak wykorzystać LEGO MINDSTORMS w praktyce szkolnej.

Przykładowy pogram szkolenia:

 • LEGO MINDSTORMS Education EV3: jednostka centralna (brock), sensor, silnik.
 • Projektowanie metodą 3D.
 • Zajęcia LEGO MINDSTORMS Education EV3 w szkole.
 • LEGO MINDSTORMS Education EV3 – system Android oraz Windows.
 • Jak budować maszyny i pojazdy LEGO MINDSTORMS Education EV3.
 • Programy sterujące. Zamienianie maszyn w roboty reagujące na otoczenie.
 • Modyfikacja programów sterujących i wprowadzanie zmian konstrukcyjnych.

 

6. Cyfrowy uczeń generacji „Z” … Jak z nim pracować? 

Według antropologów dzisiejsze społeczeństwo podzielone jest na 4 gatunki ludzi: najstarszy z nich to baby boomers, obecnie w wieku 45 – 65 lat. Po nich przyszedł czas na generację X w wieku 30 – 45 lat, młodzi ludzie oznaczeni są jako pokolenie Y, a dzisiejsi uczniowie – czyli młodzież urodzona po 1995r. to generacja Zet. Właśnie ci najmłodsi najbardziej różnią się od trzech pozostałych grup: urodzeni i wychowani w dobrobycie nie rozumieją realiów życia swoich rodziców i nauczycieli. Ich świat w dużej mierze to cyberprzestrzeń, a ich język jest niczym niezrozumiały dla niewtajemniczonych kod.

Korzyści ze szkolenia:

 • nauczyciele dostaną dostęp do cyberświata ich uczniów,
 • nauczyciele zrozumieją na czym polega inność pokolenia Zet,
 • nauczyciele poznają cechy charakterystyczne wszystkich 4 pokoleń.

Przykładowy pogram szkolenia:

 • Zrozumienie jako pierwszy krok do akceptacji.
 • Zagrożenia związane z życiem w wirtualnej rzeczywistości.
 • Generacja Zet kontra reszta świata. Więcej niż konflikt pokoleń.
 • Inny nie znaczy gorszy – krótkie przestawienie wszystkich grup.
 • Generacja Zet bardziej podatna na stres, depresję i inne zaburzenia psychiczne.
 • Cyberprzestrzeń w świecie ucznia – przegląd najważniejszych miejsc w Internecie

Zamów szkolenie
Skontaktuj się z naszym specjalistą ds. Szkoleń.

Działamy na terenie całego kraju

Nasze mobilne oddziały w całej Polsce, tj. Białystok, Bydgoszcz, Gdańsk, Kielce, Katowice, Kraków, Lublin, Łódź, Olsztyn, Opole, Poznań, Rzeszów, Szczecin, Warszawa, Wrocław, Zielona Góra. Nasi specjaliści ds. szkoleń chętnie spotkają się z Państwem osobiście w placówce oświatowej  i przedstawią naszą aktualną ofertę szkoleniową. Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego …