Kierunki Polityki Oświatowej

1. Sztuczna inteligencja w szkole.

Sztuczna inteligencja rozwija się dziś błyskawicznie, a uczniowie od razu zrozumieli, jak wspaniałą pomocą może okazać się przy odrabianiu zadań domowych. Dlatego nauczyciele muszą szybko poznać to nowe i wyjątkowe narzędzie. Celem szkolenia jest zapoznanie ich z ChatemGPT, pokazanie potencjalnych zagrożeń, ale również ogromnych możliwości we wspomożeniu codziennej pracy.

Korzyści ze szkolenia:

 • nauczyciel poznaje nowe narzędzie pracy – ChatGPT,
 • nauczyciel dowiaduje się, jak może używać go na co dzień w pracy,
 • nauczyciel rozpoznaje prace uczniów napisane przy użyciu sztucznej inteligencji.

Przykładowy pogram szkolenia:

 • Czym jest sztuczna inteligencja.
 • ChatGPT.
 • ChatGPT w pracy nauczyciela – korzyści i ograniczenia.
 • Sztuczna inteligencja a samodzielna praca ucznia.
 • Czy i jak nauczyć uczniów korzystać ze sztucznej inteligencji?
 • Wykorzystanie AI na różnych poziomach edukacji.
 • ChatGPT jako skarbnica pomysłów.
 • Programy rozpoznające użycia ChatuGPT.

 

2. Wspieranie rozwoju umiejętności cyfrowych uczniów i nauczycieli.

Zarówno uczniowie, jak i nauczyciele, ciągle poznają i wdrażają nowe technologie. Jednak ta dziedzina nauki rozwija się tak szybko, że trudno pozostawać stale na bieżąco. Dlatego przygotowaliśmy szkolenie, w którym zgodnie z Priorytetami Polityki Oświatowej na rok 2023/24, położymy nacisk na zapoznanie uczestników z najnowszymi technologami, w tym ze sztuczną inteligencją. Przedstawimy także nowe zagrożenia z nimi związane.

Korzyści ze szkolenia:

 • nauczyciel rozwija się zawodowo zgodnie z Priorytetami Polityki Oświatowej,
 • nauczyciel zna najnowsze zagrożenia wynikające z nowych technologii,
 • nauczyciel uczy swoich podopiecznych krytycznego stosunku do informacji zamieszczanych w Internecie.

Przykładowy pogram szkolenia:

 • Umiejętności cyfrowe obecnie potrzebne nauczycielowi.
 • Jak wspierać ICT uczniów na różnych przedmiotach szkolnych.
 • Sztuczna inteligencja – zagrożenia i zalety.
 • Cyberprzemoc.
 • Podstawy prawa autorskiego dla uczniów i nauczycieli.
 • Nauka krytycznego spojrzenia na informacje z Internetu.
 • Umiejętność selekcji ważnych informacji.

 

3. Rozwój kształcenia zawodowego i uczenia się w miejscu pracy.

Szkoły branżowe powinny w nadchodzącym roku szkolnym skupić się na współpracy z lokalnymi podmiotami gospodarczymi, by w ten sposób podnieść jakość oferowanego kształcenia. W trakcie szkolenia uczestnicy dowiedzą się, jak wykorzystać Branżowe Centra Umiejętności (BCU), by osiągnąć ten cel.

Korzyści ze szkolenia:

 • nauczyciel wie, jak podnosić poziom kształcenia w szkole,
 • nauczyciel potrafi nawiązać kontakt z BCU,
 • nauczyciel zna priorytety Polityki Oświatowej na rok 2023/2024.

Przykładowy pogram szkolenia:

 • Realizacja priorytetów Polityki Oświatowej w praktyce.
 • Dywersyfikacja form współpracy szkół z podmiotami gospodarczymi.
 • Umiejętności zawodowe realnie potrzebne na rynku pracy.
 • Współpraca z BCU jako sposób na ułatwienie odnalezienia się na rynku pracy absolwentom.
 • Jak zorganizować współpracę szkoły z podmiotami gospodarczymi.
 • Dokumentacja współpracy.

 

4. Wspieranie działań prowadzących do rozwijania aktywności fizycznej wśród uczniów.

Aktywność fizyczna jest dla uczniów szansą na zdobycie nie tylko lepszych wyników sportowych, ale przede wszystkim poprawienia swojego dobrego samopoczucia. Uprawianie różnych sportów nie tylko ogranicza ryzyko chorób układu krążenia, otyłości czy cukrzycy, ale również poprawia dobrostan psychiczny. Podejmowanie aktywności fizycznej pomaga uczniom w znalezieniu motywacji wewnętrznej, uczy wytrwałości w dążeniu do celu.

Korzyści ze szkolenia:

 • nauczyciel zna wpływ aktywności fizycznej na dobrostan uczniów,
 • nauczyciel daje szansę uczniom na odkrycie swoich talentów i pasji,
 • nauczyciel dostaje gotowe narzędzia pracy.

Przykładowy pogram szkolenia:

 • Rola aktywności fizycznej w życiu człowieka.
 • Dobroczynny wpływ uprawiania sportu na uczniów.
 • Motywacja wewnętrzna a zewnętrzna.
 • Sporty zespołowe jako nauka umiejętności społecznych.
 • Samodyscyplina i wytrwałość.
 • Sposoby zachęcania uczniów do podejmowania aktywności fizycznej.

 

5. Doskonalenie kompetencji nauczycieli w pracy z uczniem z doświadczeniem migracyjnym.

Choć proces masowej migracji obcokrajowców do Polski trwa już od dwóch lat, nadal jest trudny zarówno dla uczniów, jak i nauczycieli. Dlatego doskonalenie kompetencji nauczycieli w tym zakresie stało się jednym z Priorytetów Polityki Oświatowej na kolejny rok szkolny. W trakcie szkolenia uczestnicy uaktualnią swoją wiedzę na temat przepisów praca dotyczących nauczania języka polskiego jako obcego oraz dowiedzą się, jakie działania mogą podjąć w ramach każdego przedmiotu szkolnego, by ułatwić obcokrajowcom przyswajanie wiedzy.

Korzyści ze szkolenia:

 • nauczyciel rozumie swoją rolę jako nauczyciela języka polskiego (niezależnie od wykładanego przedmiotu),
 • nauczyciel potrafi współpracować z nauczycielem języka polskiego jako obcego,
 • nauczyciel uaktualni swoją wiedzę na temat przepisów Prawa Oświatowego.

Przykładowy pogram szkolenia:

 • Nauczyciel języka polskiego jako obcego – czym się zajmuje i w czym może pomóc innym nauczycielom.
 • Kompetencje komunikacyjne.
 • 3 etapy pracy z uczniem z doświadczeniem migracyjnym: planowanie, działanie, weryfikacja.
 • Komunikacja uczeń – nauczyciel.
 • Komunikacja uczeń – uczniowie.
 • Zaangażowanie ucznia – obcokrajowca w życie klasy.
 • Przepisy Prawa Oświatowego w kwestii nauczania obcokrajowców.

 

 

Pracujemy już dla Państwa blisko 10 lat.
Skontaktuj się z naszym Specjalistą ds. Szkoleń.

Działamy na terenie całego kraju

Nasze mobilne oddziały w całej Polsce, tj. Białystok, Bydgoszcz, Gdańsk, Kielce, Katowice, Kraków, Lublin, Łódź, Olsztyn, Opole, Poznań, Rzeszów, Szczecin, Warszawa, Wrocław, Zielona Góra. Nasi specjaliści ds. szkoleń chętnie spotkają się z Państwem osobiście w placówce oświatowej  i przedstawią naszą aktualną ofertę szkoleniową. Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego …