Coaching i Mentoring

1. Coaching Kariery

Coaching kariery służy wsparciu w realizacji zadań zawodowych pracownika. Może być realizowany zarówno w pracy z menadżerem, jak i z osobami na innych stanowiskach. Szczególnym rodzajem coachingu zawodowego jest coaching ścieżki zawodowej. Ma on na celu wspieranie osoby w czasie wyboru kierunku rozwoju zawodowego lub pierwszym okresie objęcia nowej funkcji. W organizacji zazwyczaj ma on miejsce, gdy potrzebne jest określenie nowych obszarów pracy zawodowej, a w tym kontekście mocnych stron i ewentualnych ograniczeń pracownika. Może dotyczyć wsparcia na nowym stanowisku lub w sytuacji przygotowania do awansu. Koszty coachingu kariery  uzależnione są od sytuacji zawodowej danej osoby, jak również czasu trwania.

2. Doradztwo Zawodowe

Doradztwo zawodowe ma na celu pomoc w wyborze zawodu i kierunku kształcenia w formie grupowych i indywidualnych porad zawodowych, uwzględniając możliwości psychofizyczne i sytuację życiową danej osoby, a także potrzeby rynku pracy oraz możliwości systemu edukacyjnego. Doradca pomaga nie tylko w wyborze zawodu i szkoły, ale także przy zmianie zawodu, wybraniu drugiego kierunku studiów, samozatrudnieniu czy poszukiwaniu pracy. Doradca poprzez współpracę z klientem, zaznajamia go z nowymi sposobami kontaktowania się z pracodawcą, sposobami poszukiwania pracy oraz możliwościami zawodowymi na rynku pracy. Koszty doradztwa zawodowego  uzależnione są od sytuacji zawodowej danej osoby, jak również czasu trwania.

3. Pośrednictwo Zawodowe

Poradnictwo zawodowe to proces doradzania, w którym doradca zawodowy pomaga w osiągnięciu lepszego zrozumienia siebie samego w odniesieniu do środowiska pracy, aby umożliwić realny wybór lub zmianę zatrudnienia.  Pojęcia „poradnictwo” i „doradztwo” stosowane są zamiennie, jednak przyjmuje się, że są różnice pomiędzy nimi. W poradnictwie problem „rodzi się” w świadomości klienta, a w trakcie doradztwa w świadomości doradcy. W procesie doradzania eksponuje się rolę doradcy, jego aktywność. W poradnictwie zaś występują partnerskie relacje, będące konsekwencją dobrowolności korzystania z porad. Koszty pośrednictwa zawodowego uzależnione są od sytuacji zawodowej danej osoby, jak również czasu trwania.

Pracujemy już dla Państwa blisko 10 lat.
Skontaktuj się z naszym Specjalistą ds. Szkoleń.

Działamy na terenie całego kraju

Nasze mobilne oddziały w całej Polsce, tj. Białystok, Bydgoszcz, Gdańsk, Kielce, Katowice, Kraków, Lublin, Łódź, Olsztyn, Opole, Poznań, Rzeszów, Szczecin, Warszawa, Wrocław, Zielona Góra. Nasi specjaliści ds. szkoleń chętnie spotkają się z Państwem osobiście w placówce oświatowej  i przedstawią naszą aktualną ofertę szkoleniową. Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego …