ELEKTRONICZNY FORMULARZ ZLECENIA SZKOLENIA

-- prosimy o rzetelne i dokładne wypełnienie tego formularza --


Na podstawie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych związanej z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE „Ogólne rozporządzenie o ochronie danych” informujemy, że podane przez Państwa dobrowolnie dane osobowe będą przetwarzane przez administratora danych osobowych, którym jest Grupa Edukacyjna Aktywne Szkolenia Sp. z o.o. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim w celu wystawienia certyfikatów oraz archiwizacji dokumentów dotyczących szkolenia. Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub żądania ograniczenia ich przetwarzania. Jednocześnie informujemy, iż zebrane dane mogą być czasowo dostępne dla trenerów prowadzących szkolenie lub firm, które są podwykonawcami naszych usług szkoleniowych.