baner_1 baner_2 baner_3 bener_4

POZNAJ NASZĄ OFERTĘ

Grupa Edukacyjna AKTYWNE SZKOLENIA Sp. z o. o.
to innowacyjne i nowoczesne podejście
do spraw kształcenia !!!

Nasze szkolenia to profesjonalnie przekazana wiedza
z dużą dawką integracji i dobrej zabawy !!!

Zapoznaj się z ofertą naszych szkoleń już dzisiaj !!!

TOP 10 Szkoleń - najczęściej wybierane szkolenia ...


 1. Monitorowanie wdrażania nowej podstawy programowej

  Szkolenie ma na celu przekazanie informacji na temat systemu monitorowania podstawy programowej, zapewniającej prawidłową jej realizację z uwzględnieniem odpowiedzialności dyrektora i nauczycieli oraz zdobycie umiejętności projektowania narzędzi do monitoringu podstawy programowej.

  /zadzwoń i zapytaj o szczegółowy plan szkolenia/

 2. Ewaluacja poziomu bezpieczeństwa placówki oświatowej

  Szkolenie ma na celu zapoznanie z diagnozą i ewaluacją działań sprzyjających podnoszeniu bezpieczeństwa w szkole, wyciąganiem odpowiednich wniosków oraz wdrażaniem zmian podnoszących bezpieczeństwo w szkole.

  /zadzwoń i zapytaj o szczegółowy plan szkolenia/

 3. Ewaluacja zewnętrzna - jak się do niej przygotować ?

  Szkolenie ma na celu przybliżenie aktów prawnych regulujących sposób przeprowadzenia ewaluacji zewnętrznej, procedur, przebiegu ewaluacji, metod badań oraz kryteriów ewaluacji z punktu widzenia praktycznych wskazówek.

  /zadzwoń i zapytaj o szczegółowy plan szkolenia/

 4. ABC dyrektora i nauczyciela - dokumentacja szkolna

  Celem szkolenia jest uporządkowanie informacji na temat dokumentacji szkolnej zgodnie z obowiązującym prawem. Podczas zajęć przedstawiane są zagadnienia dotyczące prowadzenia dokumentacji związanej z realizacją obowiązku szkolnego, prawidłowego wypełniania dziennika lekcyjnego i arkuszy ocen.

  /zadzwoń i zapytaj o szczegółowy plan szkolenia/

 5. Zarządzanie bezpieczeństwem w placówce oświatowej

  Celem szkolenia jest zapoznanie pracowników z podstawą prawną regulującą normy bezpieczeństwa w placówkach oświatowych. W trakcie zajęć omawiane są zagadnienia związane z niezbędną dokumentacją szkolną dotyczącą bezpieczeństwa, m.in. regulaminy, zarządzenia, procedury.

  /zadzwoń i zapytaj o szczegółowy plan szkolenia/

 6. Ochrona danych osobowych

  Szkolenie ma na celu zapoznanie się z przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych z uwzględnieniem standardów obowiązujących w Unii Europejskiej, poznaniem praw i obowiązków osób chroniących dane osobowe oraz prawa osób, których dane dotyczą.

  /zadzwoń i zapytaj o szczegółowy plan szkolenia/

 7. Tutoring w edukacji - talent i potencjał ucznia

  Szkolenie porusza elementy edukacji zindywidualizowanej, czyli tutoring, mentoring i coaching. W trakcie zajęć nauczyciele zostaną zapoznani z nowymi metodami pracy z uczniem, dzięki którym mogą osiągnąć sukces zawodowy na miarę współczesnych oczekiwań.

  /zadzwoń i zapytaj o szczegółowy plan szkolenia/

 8. Pomoc psychologiczno - pedagogiczna. Rozważania teoretyczne i praktyczne.

  Nadrzędnym celem szkolenia jest zapoznanie nauczycieli z dokonywaniem diagnozy uczniów do potrzeb i ich możliwości intelektualnych, tworzenie dokumentacji zgodnie z najnowszymi przepisami i wymogami MEN.

  /zadzwoń i zapytaj o szczegółowy plan szkolenia/

 9. Motywacja z elementami coachingu

  Zawód nauczyciela jest jednym z najbardziej wymagających, a jednocześnie najbardziej niedocenianych zawodów. Podczas szkolenia nauczyciele poznają sposoby na odzyskanie energii życiowej do codziennego podejmowania wyzwań związanych z pracą w szkole. W trakcie zajęć zostanie poruszony temat wypalenia zawodowego oraz przeprowadzony coaching z zakresu motywacji oraz zarządzania czasem.

  /zadzwoń i zapytaj o szczegółowy plan szkolenia/

 10. Aktywny i kreatywny proces nauczania

  Musimy zdać sobie z tego sprawę, iż każda reforma edukacyjna wymusza zmianę metod pracy nauczyciela z podających, gdzie nauczyciel eksponuje sam siebie, na aktywizujące skierowane na aktywność uczniów. Celem szkolenia jest nauczenie nauczycieli stosowania metod i technik aktywizujących w nauczaniu na każdym etapie kształcenia.

  /zadzwoń i zapytaj o szczegółowy plan szkolenia/


Nowości w Ofercie
Grupy Edukacyjnej
Szkolenia na Zamówienie

Organizujemy szkolenia na zamówienie spoza swojej podstawowej oferty zarówno dla szkół, organów prowadzących lub innych instytucji publicznych czy przedsiębiorstw. Szkolenia prowadzimy w naszych salach szkoleniowych lub w dowolnym miejscu wskazanym przez klienta.


Masz pytanie ? - zadzwoń.

(6kB)