baner_1 baner_2 baner_3 bener_4

POZNAJ NASZĄ OFERTĘ

Grupa Edukacyjna AKTYWNE SZKOLENIA Sp. z o. o.
to innowacyjne i nowoczesne podejście
do spraw kształcenia !!!

Nasze szkolenia to profesjonalnie przekazana wiedza
z dużą dawką integracji i dobrej zabawy !!!

Zapoznaj się z ofertą naszych szkoleń już dzisiaj !!!

Temat 2017 Roku - najczęściej wybierane szkolenia ...


 1. Public relations szkoły XXI wieku. Nowoczesne technikum oraz szkoła zawodowa.

  Nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni muszą mieć świadomość, jak można i należy dbać o wizerunek szkoły w lokalnym środowisku oraz wewnątrz samej placówki. Szkolenie z public relations pozwoli im przyswoić sobie techniki tworzenia wizerunku o raz uświadomi konieczność pracy nie tylko nad wizerunkiem szkoły, ale także własnym. Uczestnicy dowiedzą się, czym jest marketing usług edukacyjnych.


  Korzyści ze szkolenia:

  • nauczyciele nauczą się praktycznych technik public relations,
  • nauczyciele poznają wagę dbania o wizerunek szkoły w lokalnej społeczności,
  • nauczyciele dowiedzą się, jak dbać o wizerunek technikum i szkoły zawodowej.

  Przykładowy pogram szkolenia:

  • Marketing szkoły.
  • Jakość we współczesnej szkole.
  • Szkoła w środowisku lokalnym.
  • Nauczanie jako świadczenie usług.
  • Przykłady dobrego marketingu w szkołach.
  • Public relations w szkole. Po co reklamować usługi edukacyjne?
  • Jak wykorzystać kapitał ludzki, rynkowy i organizacyjny szkoły?
  • Jak wygląd i styl nauczania nauczycieli wpływa na wizerunek szkoły?

 2. Dualny system kształcenie zawodowego i technicznego w Polsce.

  Obecne prawo oświatowe kładzie nacisk na zharmonizowanie nauki w technikach i szkołach zawodowych z rynkiem pracy. Jednym ze sposobów na osiągnięcie tego celu jest współpraca z regionalnymi i lokalnymi pracodawcami - dzięki temu uczniowie mogą uczyć się w rzeczywistych warunkach pracy, poznając najnowsze i najpopularniejsze technologie. Dzięki szkoleniu nauczyciele dowiedzą się, czym jest kształcenie dualne, jakie są jego zalety oraz zagrożenia. Poznają także zasady kształcenia dualnego na przykładzie Niemiec.


  Korzyści ze szkolenia:

  • nauczyciele poznają zalety i wady kształcenia dualnego,
  • nauczyciele dowiedzą się, czym jest system kształcenia dualnego,
  • nauczyciele porównają kształcenie dualne w Polsce i w Niemczech.

  Przykładowy pogram szkolenia:

  • Rynek pracy a kształcenie dualne.
  • Idea przyświecająca kształceniu dualnemu.
  • Planowana zmiana szkolnictwa zawodowego.
  • Wymagania prawne w kwestii kształcenia dualnego.
  • Organizowanie zajęć praktycznych u lokalnych pracodawców.
  • Kształcenie zawodowe w Polsce. Kierunek rozwoju i obecne problemy.
  • Porównanie systemu kształcenia zawodowego w Polsce i w Niemczech.

 3. Wychowanie patriotyczne, czyli kształcenie postawy młodego człowieka.

  Szkoła nie tylko daje uczniom dostęp do wiedzy, ale także kształtuje ich postawy. Dlatego ważne jest, by nauczyciele w sposób świadomy kształtowali charakter młodego człowieka. W czasie szkolenia uczestnicy uzmysłowią sobie, jak ich system wartości wpływa na ich pracę pedagogiczną i dydaktyczną. Dowiedzą się również, jak planować lekcje, by uzyskać konkretne postawy u uczniów.


  Korzyści ze szkolenia:

  • nauczyciele dowiedzą się, jak planować godzinę wychowawczą,
  • nauczyciele nauczą się, jak świadomie oddziaływać na te postawy,
  • nauczyciele dowiedzą się, jak wpływają na kształtowanie postaw swoich uczniów.

  Przykładowy pogram szkolenia:

  • Współczesny patriotyzm w szkole.
  • Jak stać się nauczycielem refleksyjnym?
  • Jakiego człowieka powinna wychować szkoła?
  • Programy wychowawcze. Planowanie i realizacja.
  • Nauczyciel refleksyjny. Na czym polega jego zadanie?
  • Godzina wychowawcza. Czy można wychować w godzinę?
  • Kształtowanie postawy patriotycznej jako zadanie współczesnej szkoły.
  • Wpływ poglądów nauczyciela na wychowanie dzieci i młodzieży szkolnej.

 4. Rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży.

  Zainteresowanie uczniów czytaniem książek jest dziś jednym z priorytetów MEN. W czasie szkolenia nauczyciele dowiedzą się, jakie są założenia programu rozwoju czytelnictwa na lata 2016 - 2020 w teorii oraz poznają praktyczne sposoby na promocję czytelnictwa w szkole. Dowiedzą się, jak zachęcić uczniów do tego, by sięgali po wybrane przez siebie książki. Poznają też techniki poprawiające umiejętność czytania i koncentrację.


  Korzyści ze szkolenia:

  • nauczyciele poznają nowe techniki aktywizacji uczniów,
  • nauczyciele będą wiedzieli, jak inicjować działania promujące czytelnictwo,
  • nauczyciele dowiedzą się, jakie wymagania w kwestii czytelnictwa ma MEN.

  Przykładowy pogram szkolenia:

  • Czym są kompetencje czytelnicze?
  • Zadania i program biblioteki szkolnej.
  • Czytelnictwo jako jeden z priorytetów MEN.
  • Doskonalenie umiejętności czytania i koncentracji.
  • Działania interdyscyplinarne promujące czytelnictwo.
  • Tworzenie projektów promujących czytelnictwo - warsztaty.
  • Nowe technologie w czytelnictwie, czyli nie książka, a tablet multimedialny.
  • Zniżkowy trend czytelniczy we współczesnym świecie - czy można z nim wygrać?

 5. Warsztaty z robotyki doskonałym elementem synergii zespołu.

  Zajęcia z robotyki to uwielbiania przez uczniów forma zajęć pozalekcyjnych. Dzięki klockom LEGO MINDSTORMS Education EV3 uczniowie mają możliwość budowania robotów i pojazdów wchodzących w interakcje z otoczeniem, uczą się techniki budowania i programowania. W czasie szkolenia nauczyciele dowiedzą się, jak prowadzić zajęcia z wykorzystaniem LEGO MINDSTORMS Education EV3.


  Korzyści ze szkolenia:

  • nauczyciele poznają możliwości LEGO MINDSTORMS Education EV3,
  • nauczyciele zdobędą praktyczną umiejętność prowadzenia zajęć z robotyki,
  • nauczyciele dowiedzą się, jak wykorzystać LEGO MINDSTORMS w praktyce szkolnej.

  Przykładowy pogram szkolenia:

  • LEGO MINDSTORMS Education EV3: jednostka centralna (brock), sensor, silnik.
  • Projektowanie metodą 3D.
  • Zajęcia LEGO MINDSTORMS Education EV3 w szkole.
  • LEGO MINDSTORMS Education EV3 - system Android oraz Windows.
  • Jak budować maszyny i pojazdy LEGO MINDSTORMS Education EV3.
  • Programy sterujące. Zamienianie maszyn w roboty reagujące na otoczenie.
  • Modyfikacja programów sterujących i wprowadzanie zmian konstrukcyjnych.

 6. Cyfrowy uczeń generacji „Z” … Jak z nim pracować?

  Według antropologów dzisiejsze społeczeństwo podzielone jest na 4 gatunki ludzi: najstarszy z nich to baby boomers, obecnie w wieku 45 - 65 lat. Po nich przyszedł czas na generację X w wieku 30 - 45 lat, młodzi ludzie oznaczeni są jako pokolenie Y, a dzisiejsi uczniowie - czyli młodzież urodzona po 1995r. to generacja Zet. Właśnie ci najmłodsi najbardziej różnią się od trzech pozostałych grup: urodzeni i wychowani w dobrobycie nie rozumieją realiów życia swoich rodziców i nauczycieli. Ich świat w dużej mierze to cyberprzestrzeń, a ich język jest niczym niezrozumiały dla niewtajemniczonych kod …


  Korzyści ze szkolenia:

  • nauczyciele dostaną dostęp do cyberświata ich uczniów,
  • nauczyciele zrozumieją na czym polega inność pokolenia Zet,
  • nauczyciele poznają cechy charakterystyczne wszystkich 4 pokoleń.

  Przykładowy pogram szkolenia:

  • Zrozumienie jako pierwszy krok do akceptacji.
  • Zagrożenia związane z życiem w wirtualnej rzeczywistości.
  • Generacja Zet kontra reszta świata. Więcej niż konflikt pokoleń.
  • Inny nie znaczy gorszy - krótkie przestawienie wszystkich grup.
  • Generacja Zet bardziej podatna na stres, depresję i inne zaburzenia psychiczne.
  • CCyberprzestrzeń w świecie ucznia - przegląd najważniejszych miejsc w Internecie

Nowości w Ofercie
Grupy Edukacyjnej
Szkolenia na Zamówienie

Organizujemy szkolenia na zamówienie spoza swojej podstawowej oferty zarówno dla szkół, organów prowadzących lub innych instytucji publicznych czy przedsiębiorstw. Szkolenia prowadzimy w naszych salach szkoleniowych lub w dowolnym miejscu wskazanym przez klienta.


Masz pytanie ? - zadzwoń.

(6kB)