baner_1 baner_2 baner_3 bener_4

POZNAJ NASZĄ OFERTĘ

Grupa Edukacyjna AKTYWNE SZKOLENIA Sp. z o. o.
to innowacyjne i nowoczesne podejście
do spraw kształcenia !!!

Nasze szkolenia to profesjonalnie przekazana wiedza
z dużą dawką integracji i dobrej zabawy !!!

Zapoznaj się z ofertą naszych szkoleń już dzisiaj !!!

Konsultacje Prawne


W ramach naszej działalności szkoleniowej razem z naszym Partnerem Kancelarią Radcy Prawnego wprowadziliśmy nowe usługi doradcze w zakresie prawa oświatowego.

W ostatnim dziesięcioleciu polska edukacja przeszła wiele reform, której towarzyszyły liczne zmiany w prawie oświatowym. Niewłaściwa interpretacja przepisów prawa oświatowego powoduje różne problemy wynikające z prawidłowym wypełnieniem funkcji nauczyciela czy dyrektora placówki oświatowej. Dzisiaj bardzo często zdarza się, że przepisy są niezrozumiałe i niejasne dla pracowników sektora oświaty.

Dlatego Grupa Edukacyjna Aktywne Szkolenia Sp. z o. o. razem ze swoim Partnerem Kancelarią Radcy Prawnego oferuje pomoc prawną z zakresu prawa oświatowego. W ramach swoich usług nasz partner udziela samodzielnie porad prawnych dotyczących:

  • awansu zawodowego nauczycieli,
  • nawiązania stosunku pracy z nauczycielem na podstawie umowy o pracę lub mianowania,
  • wypowiedzenia stosunku pracy na podstawie mianowania i umowy o pracę,
  • godzin ponadwymaiarowych, karcianych i świadczenia urlopowego,
  • urlopów w tym macierzyńskiego, wychowawczego i dla poratowania zdrowia, w sprawach dyscyplinarnych, sporządzania regulaminów i statutów w placówkach oświatowych.

Sposób ustalania wysokości wynagrodzenia Kancelarii Radcy Prawnego jest różny w zależności od tego, czy świadczenie usług prawnych odbywa się w oparciu o umowę zlecenia stałej obsługi prawnej, czy też na podstawie zlecenia jednorazowego.


Dział Szkoleń Rad Pedagogicznych:
szkolenie@aktywneszkolenie.pl
Telefon: 44 / 307 00 87 lub 730 775 705

Nowości w Ofercie
Grupy Edukacyjnej
Szkolenia na Zamówienie

Organizujemy szkolenia na zamówienie spoza swojej podstawowej oferty zarówno dla szkół, organów prowadzących lub innych instytucji publicznych czy przedsiębiorstw. Szkolenia prowadzimy w naszych salach szkoleniowych lub w dowolnym miejscu wskazanym przez klienta.


Masz pytanie ? - zadzwoń.

(6kB)